משלים/ מתמחה למחקר

משלים/ מתמחה למחקר

סטודנט במעמד זה ישלם שכר לימוד בנוסף לחיוב עבור לימודי הדוקטור.

תכנית הלימודים שיגיש תחויב על פי ערך שעת לימודים של 10% משכר לימוד מלא למוסמך.

עבור הגשת עבודת גמר, יחויב ב-20% נוספים. קורסים שיילמדו מעבר לדרישת ההתמחות ויוכרו כחלק מלימודי הדוקטור, לא יעניקו זיכוי כספי שכן לימודי הדוקטור מחייבים תשלום קבוע, ללא קשר להיקף הלימודים. 

כל תלמידי המחקר לסוגיו, מחויבים בקליטת תכנית לימודים, מדי שנה ובתחילתה.