פוסט- דוקטורט

פוסט- דוקטורט

השתלמות פוסט דוקטוראלית אינה כרוכה בתשלום שכר לימוד ונועדה למחקר בלבד.

הבוחרים ללמוד קורסים אוניברסיטאיים או תכנית אחרת במקביל, לא יחויבו בתשלום שכר לימוד עד 8 נ"ז.
חיוב מעבר לכך יהיה לפי 10% לשעת לימוד מתוך שכר לימוד מלא למוסמך.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד