קבלת אישורי שכר לימוד

קבלת אישורי שכר לימוד

כל סטודנט יכול להנפיק אישורי שכר לימוד מאתר המידע האישי באופן עצמאי וללא עלות כספית.

קבלת אישורי שכר לימוד עבור שנים קודמות כרוכה בעלות של 30 ש"ח. 

בכדי לקבל את האישורים יש למלא את טופס הבקשה, ולשלוח אותו באמצעות הקישור.
 

קבלות תשלום:
למחלקה למערכות לימודים ותשלומי סטודנטים אין אפשרות להנפיק קבלות עבור תשלומים שבוצעו בשוברים בבנקים מסחריים או בבנק הדואר.
במעמד התשלום כל סטודנט מקבל קבלה, יש להקפיד לשמור אותה.

קבלות על תשלומים שבוצעו באשראי או הוראת קבע נשלחות אוטומטית לדואר האלקטרוני האוניברסיטאי של הסטודנט.

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד