15.4  תשלום עבור אישורים

15.4  תשלום עבור אישורים

15.4.1  אישורים הניתנים באופן חד-פעמי ללא תשלום:

  • אישור זכאות לתואר
  • אישור לימודים שוטפים (מערכת שעות)
  • אישור סיום חובות
  • אישור לימודים וציונים (בטקס)

15.4.2  אישורים נוספים- תמורת תשלום

  • אישור לימודים וציונים (רקורד) עברית/אנגלית - 3 עותקים יינתנו בפעם הראשונה ללא עלות עד 3 עותקים.
  • תרגום תעודת קלף לאנגלית - 3 עותקים

15.4.3  אישורים מיוחדים- תמורת תשלום הנקבע בפקולטות

  • אישורים לגרמניה
  • אישורים לגמול השתלמות