15.1 תדפיס ציונים

15.1  "תדפיס ציונים"

15.1.1  מסמך זה משקף את הישגיו האקדמיים של הסטודנט במשך שנות לימודיו באוניברסיטה העברית.

15.1.2  כל תלמיד זכאי לקבל אישור לימודים ותדפיס ציונים במהלך לימודיו, בעברית ו/או באנגלית. האישור יונפק תמורת תשלום לפי תעריף שייקבע בכל שנה.

15.1.3  תלמיד שסיים לימודי תואר יקבל ללא תשלום אישור בעברית, בזמן חלוקת התעודות. אישורים נוספים יחויבו בתשלום.

15.1.4  ה פקולטה (ביה"ס) בה למד/לומד התלמיד, אחראית להנפקת האישור ולתוכנו. האישור יהיה בר-תוקף רק בחותמת הפקולטה המנפיקה.

15.1.5  האישור יהיה אחיד במתכונתו בכל הפקולטות ובתיה"ס:
בראש האישור יופיעו שם ה פקולטה ושמות החוגים בהם למד התלמיד. תלמיד שסיים את לימודיו לתואר, יירשמו באישור רק החוגים בהם קיבל ציוני גמר. לתלמיד שלא סיים לימודיו, יירשמו כל חוגי הלימוד בהם למד (גם אם החליף לימודים במהלך לימודיו).

בגוף האישור יירשמו ציוניהם של כל הקורסים שיש בהם ציון סופי (קורסים ללא ציון וקורסים בעלי ציון חלקי - יושמטו). בקורס  בו ניתנת הערכה מילולית, תירשם הערכה זו.

15.1.6  נבחן התלמיד באותו קורס יותר מפעם אחת, יירשם רק הציון המאוחר יותר.

15.1.7  תלמיד זכאי לבקש אישור הכולל לימודי תואר אחד בלבד או אישור הכולל את כל לימודיו באוניברסיטה העברית.

15.1.8  לימודי תעודת הוראה, לימודי השלמה ו/או לימודי הכנה, יופיעו תחת כותרת נפרדת.

15.1.9  אישור שהונפק לבקשת התלמיד במהלך שנת הלימודים, יכלול נוסף לציונים גם את רשימת הקורסים בשנה הנוכחית (כמפורט בתכנית הלימודים המאושרת) עליהם לא קיבל עדיין ציונים.

15.1.10  "קורסים עודפים" יופיעו בדף נפרד.

15.1.11  תדפיס ציונים חלקי- תלמיד שטרם סיים את לימודיו ומבקש לקבל תדפיס ציונים שכולל ציון ממוצע לשם הרשמה לחוג/ פקולטה /מוסד אחר יוכל לבקש זאת תמורת תשלום לפי תעריף שיקבע בכל שנה. התדפיס יכיל את כל חוגי הלימוד בהם למד וציוניו הסופיים בקורסים כולל ממוצע.