15.3  תעודת גמר ואישור זכאות לתואר

15.3  תעודת גמר ואישור זכאות לתואר

15.3.1  תעודת גמר תוענק לתלמיד הזכאי לתואר, בטקס המתקיים אחת לשנה במועד שיפורסם.

15.3.2  תלמיד הזכאי לתואר וזקוק לאישור רשמי לפני הטקס, יכול לקבלו ללא תשלום.