15.2  אישור לימודים כללי

15.2  אישור לימודים כללי

אישור זה מהווה מסמך רשמי של האוניברסיטה בפני כל גורם חיצוני. האישור מפרט את שנות הלימוד של התלמיד, התואר שלקראתו הוא למד/לומד, תחומי הלימוד (חוגים) ומסלול הלימודים. ניתן להפיק את האישור עצמאית דרך "המידע האישי " .