14.5 הגדרה מילולית של ציון גמר לתואר בוגר ומוסמך

14.5 הגדרה מילולית של ציון הגמר לתואר בתעודה ("בוגר" ו"מוסמך"):

החל מטקס חלוקת התעודות בתשנ"ה, נקבעת רמת הסיום לפי מקומו היחסי של התלמיד בין המסיימים בפקולטה באותה שנה (בתנאי שהציון לא יהיה נמוך מסף שנקבע לכל רמה), כמפורט להלן:

רמת סיום

אחוזים

סף ציון מינימלי

 

בוגר

מוסמך

בוגר

מוסמך

בהצטיינות יתרה

2% עליונים

3% עליונים

90

92

בהצטיינות

18% הבאים

22% הבאים

85

85