14.6 דיפלומות

14.6 דיפלומות

כל תלמיד אשר סיים את לימודיו וסגר את התואר יקבל דיפלומה.

14.6.1 הדיפלומה תכלול בין היתר את שם הפקולטה /ות, תואר, סוג תואר והחוג בהם התלמיד מקבל את התואר.

14.6.2 על הדיפלומה יהיה חתום דיקן הפקולטה בה למד התלמיד. תלמיד שלמד במסגרת דו חוגית- דו פקולטאית יקבל דיפלומה חתומה על ידי דיקני שתי הפקולטות.

14.6.3 תלמידי תעודת הוראה יקבלו דיפלומה אשר מציינת את תחום ההוראה שלמדו.

14.6.4. תלמיד שלמד חוג לאחר תואר יקבל תעודה נוספת עליה ייכתב "חוג לאחר תואר".

14.6.5 תלמיד שלמד במקביל תכנית חד חוגית עם חוג נוסף במתכונת דו חוגית יקבל תעודה אחת עליה יופיעו שני החוגים (תואר בוגר בחוג החד- חוגי ובחוג האחר במתכונת דו-חוגית).