13.3 קורסים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה

13.3 קורסים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה

קורסים ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה שהוכרו לצורך המשך לימודים באוניברסיטה העברית, ידווחו כ"זיכוי" ללא ציון ולא ייכללו בממוצע הציונים לתואר.