1.6  משלים למחקר

1.6  משלים למחקר

תלמיד (בדרך כלל בעל תואר מוסמך ב מסלול לא מחקרי ) המבקש להכשיר את עצמו ללימודים לקראת תואר דוקטור, והלומד לצורך זה לפי חובות שהוטלו עליו על ידי הגוף המוסמך לכך ב פקולטה .

1.6.1    "משלים למחקר" שעמד בהצלחה בדרישות ה פקולטה יוכל להגיש את מועמדותו ללימודים לקראת תואר דוקטור וזאת תישקל על ידי הרשות לתלמידי מחקר כמקובל.