1.8  תלמיד מיוחד שלא לקראת תואר

1.8  תלמיד מיוחד שלא לקראת תואר

הוא תלמיד שהתקבל לאוניברסיטה לתכנית לימודים שלא לקראת תואר. תלמיד מיוחד ילמד בקורסים של תכניות הלימודים הרגילות.

1.8.1  התלמיד יתקבל במעמד מיוחד, רק אם עמד בתנאי הקבלה שנקבעו למעמד זה ב פקולטה .

1.8.2 התלמיד יתקבל למעמד זה לשנה אחת.

1.8.3  התלמיד רשאי לבקש אישור מוועדת ההוראה של ה פקולטה להמשיך את לימודיו מעבר לשנת לימודים אחת.

1.8.4 תלמיד רשאי לבקש מוועדת ההוראה של ה פקולטה לעבור ללימודים לקראת תואר. ועדת הוראה תחליט אם ואלה קורסים מלימודיו כתלמיד מיוחד יוכרו כחלק מלימודיו לתואר.