הפקולטה למדעי הטבע

 

פקולטה

חוג/בית ספר

חתך ציון ממוצע רשימת דיקן

חתך ציון ממוצע פרס דיקן

פקולטה למדעי טבע

מתמטיקה

92.44

97.2

פיסיקה

94.32

97.36

כימיה

92.54

96.1

ביולוגיה

96.83

98.06

כדור הארץ/סביבה

93.78

96.91