הפקולטה למדעי החברה

פקולטה

חוג/בית ספר

חתך ציון ממוצע רשימת דיקן

חתך ציון ממוצע פרס דיקן

פקולטה למדעי החברה

פסיכולוגיה

95.51

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

95.39

מדע-המדינה

93.33

יחסים בין-לאומיים

93.31

סטטיסטיקה

90.62

כלכלה

90.41

תקשורת ועיתונאות

93.28

פכ"מ

94.18

אינטרנט וחברה

94.57

 

גיאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה

93.01