הפקולטה למדעי החברה

פקולטה

חוג/בית ספר

חתך ציון ממוצע רשימת דיקן

חתך ציון ממוצע פרס דיקן

פקולטה למדעי החברה

פסיכולוגיה

97.04

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

94.92

מדע-המדינה

93.98

יחסים בין-לאומיים

93.78

סטטיסטיקה

93.44

כלכלה

93.29

תקשורת ועיתונאות

94.14

פכ"מ

94.75

גיאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה

94.64