ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

פקולטה

חוג/בית ספר

חתך ציון ממוצע רשימת דיקן

חתך ציון ממוצע פרס דיקן

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

מדעי המחשב

92.65

96.04

מדעי המחשב וביולוגיה חישובית

93.81

96.96

הנדסת חשמל ומחשבים

 

91.4

96.23

הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות בהנדסת מחשבים

91.26

95.29

הנדסת חשמל ומחשבים עם התמחות באופטו/מיקרו

90.89

95.55

אינטרנט וחברה

92

אין