4.6. קליטה ממוחשבת של תכניות לימודים

4.6. קליטה ממוחשבת של תכניות לימודים

4.6.1 קליטת תכנית לימודים נעשית במזכירות הפקולטה . כל פקולטה מאפשרת לתלמיד להגיה את תכנית לימודיו (חלקן במהלך הקליטה, וחלקן לאחריה). תוך כדי קליטת תכניות הלימודים נערכות מספר בדיקות:

(א) חוגי הלימודים - לתלמיד שנה א' נבדקת התאמה בין החוג/ים שנרשם אליו/אליהם בתכנית הלימודים לחוג/ים אליהם התקבל. בכל מקרה שתלמיד רשם חוג ונמצא שלא התקבל אליו, לא תיקלט תכנית הלימודים (תלמיד המחליף חוג חייב לשנות עדיפות במשרד לקבלת תלמידים ולעמוד בתנאי הקבלה לחוג החדש).

(ב) דרישות של לימודי אנגלית כשפה זרה (כולל פטור).

(ג) דרישות של לימודי עברית לתלמידי חו"ל.

(ד) בדיקת היקף תכנית הלימודים.

(ה)  בפקולטות למשפטים, מדעי הטבע, רפואה, חקלאות מזון וסביבה, רפואת שיניים וביה"ס לעבודה סוציאלית, יופיעו בתכנית הלימודים קורסי החובה ברשימה מוכנה מראש, לכל תלמיד, בהתאם לתכנית הלימודים הקבועה ב פקולטה .

4.6.2  בפקולטות המאפשרות לתלמיד לעבור משנה לשנה "על תנאי", יירשם התנאי בטופס הלימודים או במערכת הממוחשבת.

4.6.2.1  על התלמיד למלא את התנאי בתוך פרק הזמן שיוקצב לכך. לאחר שימלא את התנאי, יקבל התלמיד הודעה על כך מהפקולטה .

4.6.2.2   כל עוד לא מילא התלמיד את התנאי הנדרש, ייחשב "תלמיד על תנאי".

4.6.2.3   אם לא מילא את התנאי בפרק הזמן הקצוב, לא יתאפשר לו להגיש תכנית לימודים בשנה שלאחר מכן.

4.6.2.4   רשימות של "תלמידים על תנאי" ייבדקו במזכירויות להוראה של הפקולטות.