3.1  מסלול הלימודים לתואר בוגר

3.1  מסלול הלימודים לתואר "בוגר" (תואר ראשון)

מסלול הלימודים לתואר בוגר מתקיים בפקולטות השונות ביחידות אקדמיות המרכזות תחומי ידע ייחודיים.
בהתאם לפקולטת האם, ניתן לבחור באחד השילובים הבאים:

תכנית לימודים במתכונת חד-חוגית

תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית 

תכנית לימודים לשני תארים במתכונת חד חוגית כל אחד (תואר כפול) 

תכנית לימודים במתכונת לימודים חד חוגית בשילוב עם חוג נוסף (החוג הנוסף במתכונת דו-חוגית)

ייתכנו שילובים נוספים, פירוט באתר האוניברסיטה במרשתת-

http://info.huji.ac.il/general-information?cat=870&in=0