3.2  מסלול הלימודים לתואר מוסמך

3.2  מסלול הלימודים לתואר "מוסמך"  (תואר שני)

 

הלימודים לתואר מוסמך מתנהלים בשני מסלולים: מסלול לא מחקרי  ומסלול מחקרי בו נדרש התלמיד להגיש עבודת גמר או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (לפי דרישת הפקולטה) כתנאי לקבלת התואר.

פרטים נוספים- באתרים של הפקולטות השונות וכן בדפי ה"תקנונים ונהלים" באתר של הרשות לתלמידי מחקר (http://www.research-students.huji.ac.il/).