3.2  מסלול הלימודים לתואר מוסמך

3.2  מסלול הלימודים לתואר "מוסמך"  (תואר שני)

הלימודים לתואר מוסמך מתנהלים בשני מסלולים: מסלול מחקרי בו נדרש התלמיד להגיש עבודת גמר או עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי (לפי דרישת הפקולטה ) כתנאי לקבלת התואר ומסלול לא מחקרי .