3.4  גופי ידע

3.4  גופי ידע

3.4.1  בחלק מתכניות הבוגר ישנן "חטיבות", שהן גופי ידע בהיקף של מינימום שישית ועד כשליש מהיקף הלימודים.

3.4.2  בחלק מתכניות המוסמך קיימות "מגמות" ו"התמחויות".
          כל אחד מגופי ידע אלה יהיה בהיקף של לפחות שישית ועד שליש מהיקף הלימודים לתואר. 

3.4.3 בחלק מתוכניות הלימודים ישנם גופי ידע נוספים (כגון, "דגש", "מיקוד" או "התמחות-משנה") בהיקף של שישית עד שליש מנקודות הזכות הדרושות לתואר. פקולטה תוכל לציין את השלמת מכסת הלימודים בגופי ידע אלה בתדפיס הציונים של התלמיד אך לא בתעודה.