נהלי ביטול לשנת תשפ"א

לוח חיובים למתחילים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א

 

מועד הביטול

תשלום לפני הכנסת טופס לימודים

תשלום לאחר הכנסת טופס לימודים

 

עד 15/08/20

 

 

ללא חיוב

 

___
 החל מ: 16/8/20
 ועד ה: 15/09/20
 

 

1720 ₪
 אך לא יותר ממקדמת המימוש ששולמה בפועל 

 

 

1720 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ: 16/09/20
 ועד ה: 1/11/20
 

 

3441 ₪
 

 

 

3441 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ:2/11/20
 ועד ה: 28/03/21

 

3441 ₪

 

 

 שכ"ל בגין הקורסים של הסטודנט לסמסטר א'
+ מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים
 ובכל מקרה לא יותר מ50% משכ"ל מלא (100%)

 

 החל מ: 29/03/21
ועד סוף שנת הלימודים

 

3441 ₪

 

 

 מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט
+ תשלומים נלווים
 

 

 

על אף האמור לעיל:

לאחר ה-15/08/20, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד תשלום מקדמת המימוש יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪ בלבד.
סטודנט חדש שלא לתואר בוגר אשר לא שילם מקדמת מימוש והודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד הכנסת טופס לימודים, יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪

סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסימסטריאלי בגין לימודי האנגלית / העברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.

סטודנט אשר לימודיו הופסקו מטעמים אקדמיים, יחויב בתשלום שכר לימוד באופן יחסי לתקופה בה למד, דהיינו יחויב עבור הקורסים בהם היה רשום ואשר נלמדו עד למועד ההחלטה בדבר הפסקת לימודיו.

לוח חיובים למתחילים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"א

מועד ביטול

תשלום לפני הכנסת ט"ל

תשלום לאחר הכנסת ט"ל

עד 21/1/21

ללא חיוב

 

ללא חיוב

 

מה22/1/21 עד 28/2/21

 

1720 ₪  
אך לא יותר ממקדמת המימוש ששולמה בפועל

 

 

לא יגבה יותר משכר לימוד אישי

 

מה-1/3/21 ועד ה-27/3/21

 

 

3441 ₪
אך לא יותר ממקדמת המימוש ששולמה בפועל

 

 

לא ייגבה  יותר משכר לימוד אישי + תשלומים נלווים

 

מה-28/3/21 ועד סוף שנת הלימודים

 

מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט + תשלומים נלווים

 


מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט + תשלומים נלווים

 
 
 

ביטול לימודים לתלמידי מכינה תשפ"א

מועד הביטול גובה התשלום

עד 15/8/20
 
ללא חיוב

מה-15/8/20 עד ה-15/9/20
 
1720 ש"ח

מה-16/9/20 ועד ה-1/11/20
 
3441 ש"ח

מה-2/11/20 ועד 28/03/21
 
50% משכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

מה-29/3/21 ועד סוף שנת הלימודים
 
שכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

 

הודעה על ביטול יש לשלוח במייל אל: יורטל מזרחי  yortalb@savion.huji.ac.il

לפרטים נוספים אודות נהלי הביטול במכינה יש להיכנס לקישור הבא