ביטול לימודים לתלמידי מכינה

ביטול לימודים לתלמידי מכינה תשפ"ב

מועד הביטול גובה התשלום

עד 15/8/21
 
ללא חיוב

מה-16/8/21 עד ה-15/9/21
 
1711 ש"ח

מה-16/9/21 ועד ה-24/10/21
 
3421 ש"ח

מה-25/10/21 ועד 20/03/22
 
50% משכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

מה-21/3/22 ועד סוף שנת הלימודים
 
שכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

 

הודעה על ביטול יש לשלוח במייל אל: יורטל מזרחי  yortalb@savion.huji.ac.il

לפרטים נוספים אודות נהלי הביטול במכינה יש להיכנס לקישור הבא