ביטול לימודים לתלמידי מכינה

ביטול לימודים לתלמידי מכינה תשפ"ג

מועד הביטול גובה התשלום

עד 15/8/22
 
ללא חיוב

מה-16/8/22 עד ה-15/9/22
 
1,752 ש"ח

מה-16/9/22 ועד ה-06/11/22
 
3,503 ש"ח

מה-07/11/22 ועד 26/03/23
 
50% משכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

מה-27/3/23 ועד סוף שנת הלימודים
 
שכר לימוד מלא + תשלומים נלווים

 

הודעה על ביטול יש לשלוח במייל אל: נעמה שושן  naamabs@savion.huji.ac.il

לפרטים נוספים אודות נהלי הביטול במכינה יש להיכנס לקישור הבא