20.3 סיוע לתלמידים המשרתים במילואים

20.3 סיוע לתלמידים המשרתים במילואים

המורים יסייעו לתלמידים ששרתו במילואים כדי לאפשר להם להשלים את החומר שהפסידו ככל שהדבר אפשרי, בהתאם לסעיף 6.2 בתקנון נה"ל . השלמות אלה – באמצעות שעורי השלמה, שעות קבלה מורחבות, העמדת חומרים מיוחדים לרשות התלמידים, וכו'.

המורים נקראים לעדכן את פרטיהם ב"מערכת מורים":

אתר האוניברסיטה > סגל > סגל אקדמי > מינהל תלמידים – מערכת מורים