היחידה למידע ובחינות

עומר ציפרוט

אחראית בחינות אמיר"ם, יעלנ"ט ומוקד מידע
לנושאים הקשורים למבחנים אקדמיים יש לפנות למדור בחינות בפקולטה