בעלי תפקידים

מאיה דניאלי

רכזת מערכות, סיפי קבלה לחוגים, מדדים לפרסי הצטיינות, מודל חיזוי למימוש בחוגים שונים,
מנגנון חישוב סיכויי הקבלה למעומדים, הליך המיון ללימודי רפואה ורפואת שיניים

שר וולנד

רישום וקבלה
מדדי קבלה, הליכי מיון, עתודה, מוקד שירות, הרשמה ל:מוסמך, לימודי וטרינריה ותכנית פויירשטין

אביקם נוריאל

סטטיסטיקן, מחקרי מעקב, מחקר מקצועי בתחום הקבלה והמיון, ציוני קבלה, קליטת נתוני מגורמים חיצוניים