היחידה לרישום ומיון מועמדים

מאיה דניאלי

מאיה דניאלי

רכזת מערכות, סיפי קבלה לחוגים, מדדים לפרסי הצטיינות, מודל חיזוי למימוש בחוגים שונים,
מנגנון חישוב סיכויי הקבלה למעומדים, הליך המיון ללימודי רפואה ורפואת שיניים
שר וולנד

שר וולנד

רישום וקבלה
מדדי קבלה, הליכי מיון, עתודה, מוקד שירות, הרשמה ל:מוסמך, לימודי וטרינריה ותכנית פויירשטין

תמארא ראשיד

רישום וקבלה למועמדים דוברי ערבית
Adviser for Arabic speakers
02-5881600