מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט

במסלול ישיר לדוקטורט, בשנה הראשונה, ישלם הסטודנט שכר לימוד בגובה 100%, לפי תעריף מוסמך.

אם ילמד קורסים בסמסטר נוסף, ישלם עבורם לפי שעות.

אם ילמד קורסים בשנה נוספת (כלומר לא עבר אקדמית ללימודי הדוקטורט), ישלם שכר לימוד כסטודנט לתואר מוסמך (כולל העברת תשלום עבור קורסים משנה א' כמקובל). 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד