2.2.  תואר "מוסמך אוניברסיטה" (תואר שני)

2.2.  תואר "מוסמך אוניברסיטה" (תואר שני)

במדעי הרוח, בקרימינולוגיה,  במדעי החברה (.M.A); במנהל עסקים (.M.B.A); בעבודה סוציאלית (.M.S.W); במדעי הטבע, הנדסה ומדעי המחשב (.M.Sc) הניתן גם בפקולטה לרפואה ובביה"ס לרוקחות; בריפוי בעיסוק ( M.Sc.OT.);  במשפטים (.LL.M); במדעי הספרנות (.M.L.S); בבריאות הציבור (.M.P.H); במדעי החקלאות, מזון וסביבה (.M.Sc.Agr); במדעי הרוח בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה (.M.A.Mus);  במדעי התזונה (.M.Sc.Nutr); במדעי הרוח בשיתוף עם "בצלאל"(.M.F.A).
הלימודים לתואר "מוסמך" מיועדים לבעלי תואר "בוגר" שהשיגו ציונים מתאימים והם נמשכים שנתיים.