2.1.  תואר "בוגר אוניברסיטה" (תואר ראשון)

2.1.  תואר "בוגר אוניברסיטה" (תואר ראשון)

במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעי הרוח והחברה ,במנהל עסקים, קרימינולוגיה(B.A); בעבודה סוציאלית (.B.S.W); במשפטים (LL.B.); במדעי הטבע, הנדסה ומדעי המחשב (.B.Sc); ברוקחות B.Sc.Pharm); בסיעוד (B.S.N); בריפוי בעיסוק (B.O.T); במדעי החקלאות, מזון וסביבה (.B.Sc.Agr); במדעי הרפואה (.B.Med.Sc); במדעי הרפואה הבסיסיים (.B.Sc.Med); במדעי התזונה (.B.Sc.Nutr); במדעי הטבע בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול (.B.Sc.Mus); במדעי הרוח והחברה בשיתוף האקדמיה למוסיקה ולמחול (מגמת מוסיקה) (.B.A.Mus); במדעי הרוח והחברה בשיתוף עם האקדמיה למוסיקה ולמחול (מגמת מחול) (.B.A.Dance).
הלימודים ל תואר בוגר נמשכים שלוש שנים, להוציא משפטים, ריפוי בעיסוק ורוקחות, חשבונאות שבהם נמשכים הלימודים שלוש שנים וחצי, הנדסה וסיעוד -  ארבע