כרטיס סטודנט


כרטיס סטודנט 


הנפקת כרטיס לסטודנטים חדשים / מחדשי לימודים

על כל מועמד / סטודנט להעלות תמונה לכרטיס סטודנט דרך המידע האישי באתר האינטרנט או באפליקציה.

באתר המידע האישי > חשבונות סטודנטים > העלאת תמונה לכרטיס סטודנט*
בנוסף יש לוודא את נכונות הפרטים בלשונית: עדכונים > עידכון כתובות וטלפונים
וכן את איות השם דרך: עדכונים > עדכונים נוספים
*שימו לב: תמונה שלא עומדת בהנחיות המפורטות באתר (כגון: רקע לבן) עשויה להפסל גם אם הועלתה בהצלחה.

רק לאחר קליטת תמונה והסדרת תשלום מס' 1 תועבר הבקשה להנפקת כרטיס.
כאשר הכרטיס יונפק (תהליך הלוקח עד 3 שבועות) יקבל הסטודנט הודעה למייל או SMS.

הכרטיס ישלח בדואר או ימתין בקבלת קהל ביחידה לשכר לימוד, לפי בחירת הסטודנט בעת צירוף התמונה.

הכרטיס הוא רב שנתי, קרי תקף לכל שנות הלימודים באוניברסיטה.
בתחילת כל שנה, תשלח לכלל אוכלוסיית הסטודנטים הותיקים מדבקת תיקוף בדואר, אותה יש להדביק בצידו האחורי של הכרטיס הקיים.
 

הנפקת כרטיס לסטודנטים ותיקים

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של אבידה, יש למלא טופס לחידוש כרטיס
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל אבידה - 50 ₪

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של גניבה יש למלא טופס לחידוש כרטיס
ובנוסף יש לצרף ולשלוח אישור משטרתי דרך מערכת הפניות

הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל בלאי מעל 5 שנים הינה ללא עלות.
יש לבחור בטופס לחידוש כרטיס מתוך "רשימת פריטים" את האפשרות "חידוש כרטיס בעקבות בלאי" - מחיר הפריט יתעדכן ל 0 ש"ח.

במקרה של שינוי שם, יש לשלוח צילום של תעודה מזהה או אישור שינוי שם ממשרד הפנים דרך מערכת הפניות ואין צורך במילוי טופס.

שימו לב:
סטודנט/ית שלא צירפ/ה תמונה בשנתיים האחרונות חייב/ת להעלות תמונה חדשה לכרטיס דרך אתר המידע האישי או באפליקציה.
לא ניתן לעשות שימוש בתמונה ישנה.

טופס חידוש כרטיס מיועד למקרים הבאים בלבד: אבידה / גניבה או בלאי מעל 5 שנים.