לוח חיובים למתחילים בסמסטר א'

לוח חיובים למתחילים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א

 

מועד הביטול

תשלום לפני הכנסת טופס לימודים

תשלום לאחר הכנסת טופס לימודים

 

עד 15/08/20

 

 

ללא חיוב

 

___
 החל מ: 16/8/20
 ועד ה: 15/09/20
 

 

1720 ₪
 אך לא יותר ממקדמת המימוש ששולמה בפועל 

 

 

1720 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ: 16/09/20
 ועד ה: 1/11/20
 

 

3441 ₪
 

 

 

3441 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ:2/11/20
 ועד ה: 28/03/21

 

3441 ₪

 

 

 שכ"ל בגין הקורסים של הסטודנט לסמסטר א'
+ מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים
 ובכל מקרה לא יותר מ50% משכ"ל מלא (100%)

 

 החל מ: 29/03/21
ועד סוף שנת הלימודים

 

3441 ₪

 

 

 מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט
+ תשלומים נלווים
 

 

 

על אף האמור לעיל:

לאחר ה-15/08/20, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד תשלום מקדמת המימוש יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪ בלבד.
סטודנט חדש לתואר מוסמך שלא שילם מקדמת מימוש והודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד הכנסת טופס לימודים, יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪

סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסימסטריאלי בגין לימודי האנגלית / העברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.

 חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד