לוח חיובים למתחילים בסמסטר א'

לוח חיובים למתחילים בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"ב

ללוח החיובים למבטלי לימודים בשנת תשפ"א - לחצו כאן
 

מועד הביטול

תשלום לפני הכנסת טופס לימודים

תשלום לאחר הכנסת טופס לימודים

 

עד 15/08/21

 

 

ללא חיוב

 

___
 החל מ: 16/8/21
 ועד ה: 15/09/21
 

 

1711 ₪
ולא יותר מסכום המקדמה ששולמה בפועל

 

 

1711 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ: 16/09/21
 ועד ה: 24/10/21
 

 

3421 ₪
ולא יותר מסכום המקדמה ששולמה בפועל

 

 

3421 ₪
אך לא יותר משכר לימוד אישי

 

 החל מ:25/10/21
 ועד ה: 20/03/22

 

3421 ₪
ולא יותר מסכום המקדמה ששולמה בפועל

 

 

 שכ"ל בגין הקורסים של הסטודנט לסמסטר א'
+ מחצית מהשעות השנתיות + תשלומים נלווים
 ובכל מקרה לא יותר מ50% משכ"ל מלא (100%)

 

 החל מ: 21/03/22
ועד סוף שנת הלימודים

 

3421 ₪
ולא יותר מסכום המקדמה ששולמה בפועל

 

 

 מלוא שכר הלימוד בו חויב הסטודנט
+ תשלומים נלווים
 

 

 

על אף האמור לעיל:

לאחר ה-15/08/21, סטודנט חדש אשר יודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד תשלום מקדמת המימוש יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪ בלבד.
סטודנט חדש שלא לתואר בוגר אשר לא שילם מקדמת מימוש והודיע על ביטול לימודים עד 14 יום ממועד הכנסת טופס לימודים, יחויב בדמי טיפול בסך 350 ₪. לאחר 14 יום החיוב יהיה על פי כללי שכר לימוד המפורטים בטבלה מעלה.

סטודנט המבטל לימודים ולמד גם אנגלית כשפה זרה ו/או עברית, יחויב במלוא שכר הלימוד הסימסטריאלי בגין לימודי האנגלית / העברית, נוסף על החיוב שנקבע בגין ביטול לימודים.

סטודנט אשר לימודיו הופסקו מטעמים אקדמיים, יחויב בתשלום שכר לימוד באופן יחסי לתקופה בה למד, דהיינו יחויב עבור הקורסים בהם היה רשום ואשר נלמדו עד למועד ההחלטה בדבר הפסקת לימודיו.

 חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד