צוות

אביקם נוריאל

סטטיסטיקן, מחקרי מעקב, מחקר מקצועי בתחום הקבלה והמיון, ציוני קבלה, קליטת נתוני מגורמים חיצוניים