חשבונאות שנה ד'

חשבונאות שנה ד'

שכר לימוד לתכנית לימודים מלאה (100%) בתשפ"ב הנו 22,500 ₪.

סטודנטים הלומדים תכנית חלקית או חוזרים על קורסים, יחויבו בתשלום של 5% משכר הלימוד המלא של התכנית בעבור כל שעה שנתית.

הלומדים במקביל גם לקראת תואר אחר באוניברסיטה, ישלמו על כל תכנית בנפרד, בהתאם לטופס הלימודים.  

סטודנטים בתכנית זו, אינם זכאים להנחות שכ"ל ולמענקים השונים ולפטור עובד/בן עובד.

 

חזרה לתפריט הראשי של שכר לימוד