שלבי העלאת תמונה לכרטיס במידע האישי

1. לאחר הכניסה לאתר המידע האישי יש ללחוץ על: חשבונות סטודנטים
2. ללחוץ במסך הבא על: העלאת תמונה לכרטיס סטודנט
3. במסך הבא יופיע הסבר ובסוף העמוד מסגרת אדומה ובתוכה אפשרות לבחירת אופן איסוף/שליחת הכרטיס, בחירת קובץ וכפתור "שלח" לסיום התהליך - ראו תמונות:

העלאת תמונה לכרטיס סטודנט במידע האישי

כרטיס סטודנט 3