שאלות נפוצות

הערות חשובות:
לא ניתן לשלם בהעברה בנקאית או Paypal.
תשלום שכ"ל במועד, ימנע חסימות במידע האישי וחיובי ריבית פיגורים.

סטודנט הזכאי למלגה/מענק/פרס/פטור יסדיר את תשלומיו במועד, ללא קשר למועד קבלת הפרס. כספי המלגה יילקחו בחשבון במועד העדכון שלה ואם קיימת יתרת חוב, המלגה תכסה אותה. רק לאחר קיזוז יתרת החוב מכספי המלגה ואם תיווצר יתרת זכות, הסטודנט יקבל החזר.

שאלות נפוצות בנושאי שכר לימוד

מה ההבדל בין תשלום מספר 1 לתשלום מלוא שכר הלימוד ?

תשלום מספר 1 הנו קבוע ואחיד עבור כל הסטודנטים. 
כל הסטודנטים מתבקשים לשלם סכום זה, הכולל תשלומים נלווים, עד ל15 בספטמבר.
כל תשלום שישולם במועד מאוחר יותר, יישא ריבית והצמדה.

מהם תשלומים נלווים?

 

תשלומים נלווים הנם תשלומים עבור השירותים הבאים:

- אבטחה (תשלום חובה) בסך 603 ש"ח
- דמי רווחה (תשלום רשות) בסך 150 ש"ח
- דמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות) בסך 251 ש"ח
- דמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג (תשלום חובה לתלמידי תואר ראשון ושני) בסך 10 ש"ח

 

כיצד ניתן לוותר על תשלומי הרשות?

 

ניתן לבטל עד חודש מפתיחת שנת הלימודים דרך אתר "המידע האישי"  > חשבונות סטודנטים > ביטול דמי רווחה ו/או אגודהתלמידי תואר שלישי רשאים לבטל עד חודש מיום הרישום. ביטול באופן עצמאי במידע האישי יהיה אפשרי עבורם עד חודש מפתיחת שנת הלימודים ולאחר מכן על ידי משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" . סטודנט שהחל ללמוד בסמסטר ב' - יוכל לבטל עד חודש מיום פתיחת סמסטר ב' דרך אתר המידע האישי.                       

שימו לב, ניתן לוותר על כל אחד מהשירותים בנפרד. אי תשלום השירותים בלבד, ללא ביטולם לפי הנהלים לעיל, אינה מהווה הודעה על ביטול השירותים.

 

ברצוני לוותר על תשלומי הרשות אבל כבר שילמתי אותם (שולם מלוא שכר הלימוד/תשלום מס' 1) מה עושים?

במקרה שסטודנט שילם את תשלומי הרשות והודיע על ביטול שירותים אלו במועד - הוא יזוכה באופן הבא:
אם שילם את מלוא שכר הלימוד: לאחר ביטול השירותים, תיווצר לסטודנט יתרת זכות אשר תועבר אליו לחשבון הבנק החל מה-15/12.
אם שילם את תשלום מספר 1: גובה עלות השירותים שיבוטלו, יופחת מסך התשלומים העתידיים.

איך מנצלים את הפיקדון לחיילים משוחררים?

הדרך היחידה לתשלום שכר לימוד מכספי הפיקדון הינה אתר המידע האישי.
הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15 בספטמבר ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם אקדמית). 

מהו המועד האחרון להסדרת תשלום מספר 1?

ניתן לשלם עד ה-15.8 או עד ה- 15.9 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (אם מדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

עד מתי ניתן לשלם כדי לזכות בהנחה?

ההנחה תינתן למשלמים עבור תכנית בהיקף של 100% לפחות, עבור סטודנטים אשר ביצעו תשלום של מלוא שכר הלימוד עד ה-15.8 או עד ה-15.9 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (אם מדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

האם תשלומי שכר הלימוד בהוראת קבע מתבצעים אוטומטית?

תשלומי שכר הלימוד החל מחודש נובמבר ועד מאי מתבצעים בצורה אוטומטית.
על סטודנט המבקש לשלם גם את תשלום מספר 1 דרך הוראת הקבע, לסמן את בקשתו לכך באתר המידע האישי.
לאפשרויות פריסת התשלומים בהרשאה בנקאית לחץ/י כאן.

מדוע אתר המידע האישי שלי חסום?

ראו פרטים בקישור

כיצד ניתן לקבל אישור על גובה שכ"ל?

אישורים על גובה שכ"ל אישי לשנה הנוכחית ניתן להוציא לאחר קליטת טופס לימודים (רישום לקורסים).
את האישור ניתן להדפיס באופן עצמאי דרך המידע האישי.
לבקשת אישורי שכר לימוד משנים קודמות, יש למלא את הטופס בקישור.

כאשר ניסיתי לעדכן פרטי חשבון או לשלם בעזרת פיקדון, הגעתי לדף "אירעה שגיאה" באתר המידע האישי - מה עושים?

יש להתנתק מאתר המידע האישי ע"י לחיצה על "יציאה" בתפריט העליון מצד ימין.
לאחר מכן לפתוח בדפדפן עמוד "גלישה בסתר" באמצעות שילוב קיצור המקשים Ctrl-Shift-N  (או Command-Shift-N ב macOS).
בעמוד שנפתח, להכנס מחדש לאתר המידע האישי עם מספר זהות וקוד/סיסמא ולנסות בשנית.