סיבות לאי הפקת כרטיס סטודנט

סיבות ופיתרונות לכך שלא הופק עבורך השנה כרטיס סטודנט

אם לא הופק עבורך כרטיס השנה ולא קיבלת בימים האחרונים הודעה למייל האוניברסיטאי לפיה הכרטיס בתהליך הפקה - להלן הסיבות והפיתרונות:

1. הופק עבורך כרטיס בשנה שעברה או באחת משנות הלימודים הקודמות שהיו ברצף הלימודים שלך באוניברסיטה.
- במקרה זה עליך לוודא כי קיבלת מדבקת תיקוף בדואר לשנה הנוכחית ולהדביקה על הכרטיס הקיים.
אם לא הגיעה אליך מדבקה בדואר בתוך כשבועיים מיום תחילת הלימודים או מתאריך הרישום שלך (עבור דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים) ניתן לפנות דרך "צור קשר" במידע האישי.

2. לא הופק עבורך כרטיס מעולם או הופק לפני מספר שנים אך לא היה רצף בין שנות הלימוד שלך באוניברסיטה.
- במקרה זה עליך להכנס בימים הקרובים לאתר המידע האישי אל "חשבונות סטודנטים" > העלאת תמונה לכרטיס סטודנט
ולהעלות תמונה לכרטיס - הסבר נוסף:
https://studentsadmin.huji.ac.il/photo
אם העלת בעבר תמונה באפליקציה, ייתכן והיא לא נקלטה בשל תקלה טכנית ולכן אין לנסות להעלות שוב דרכה אלא רק דרך אתר המידע האישי כאמור.

3. נרשמת ללימודים בסמסטר ב'
הפקת הכרטיסים לסמסטר ב' תחל בחודש מרץ לאחר רישום לקורסים

4. אינך ברשימת הזכאים לקבלת כרטיס. לדוגמא:
לימודים בין מוסדיים - עליך לפנות לאוניברסיטת האם לקבלת כרטיס
תכנית שומעים חופשיים - הכרטיס מופק ע"י מכון מגיד
רישום דרך ביה"ס לתלמידי חו"ל - יש לפנות לביה"ס רוטברג לקבלת כרטיס

הערה חשובה:
אם הופק כרטיס ונשלח בדואר אך לא הגיע בתוך כשבועיים ממועד קבלת ההודעה למייל האוניברסיטאי על שליחתו, יש לפנות אלינו דרך "צור קשר" באתר המידע האישי.