לימודים בין מוסדיים-ירושלים (עיר אקדמיה) חוג 892

לימודים בין מוסדיים-ירושלים

 

הלומדים במוסד אקדמי בירושלים (כולל מכללות), רשאים ללמוד באוניברסיטה העברית במסגרת לימודים בין מוסדיים
בחוג  892, עד 2 ש"ש / 4 נ"ז ללא חיוב.

על כל 1 ש"ש / 2 נ"ז נוספים יחויב הסטודנט ב-5% שכר לימוד לפי תעריף מוסמך.
הסטודנטים לא יחויבו בדמי אבטחה, דמי רווחה, אגודת סטודנטים ותקורה.

מידע נוסף על תכנית "עיר אקדמיה בירושלים"