1. תלמיד באוניברסיטה העברית - נה"ל תש"ף

חזרה לדף הבית של נהלי הוראה ולימודים

 

1.1 הגדרה

תלמיד באוניברסיטה העברית הוא מי שממלא אחר התנאים הבאים:

1.1.1  התקבל לאוניברסיטה בהתאם לכללי הקבלה המפורטים ב"מדריך לנרשם" ושילם מקדמת מימוש.

1.1.2   הגיש תכנית לימודים למזכירות הפקולטה , לפי הכללים הנהוגים בה (ראה פרק “רישום תכנית לימודים").