שאלות נפוצות

 

מה ההבדל בין תשלום מספר 1 לתשלום מלוא שכר הלימוד ?

תשלום מספר 1 הנו קבוע ואחיד עבור כל הסטודנטים. 

כל הסטודנטים מתבקשים לשלם סכום זה, הכולל תשלומים נלווים, עד ל- 15.9.19.

כל תשלום שישולם במועד מאוחר יותר, יישא ריבית והצמדה.

 

מהם תשלומים נלווים?

תשלומים נלווים הנם תשלומים עבור השירותים הבאים:

- אבטחה (תשלום חובה) בסך 580 ש"ח

- דמי רווחה (תשלום רשות) בסך 120 ש"ח

- דמי אגודת הסטודנטים (תשלום רשות) בסך 252 ש"ח

- דמי ארגון הסטודנטים הארצי היציג (תשלום חובה לתלמידי תואר ראשון ושני) בסך 10 ש"ח

 

כיצד ניתן לוותר על תשלומי הרשות?

על מנת לבטל את תשלומי הרשות, יש להודיע על כך ליחידה לשכר לימוד ותשלומים לאחר הזנת טופס לימודים (רישום אקדמי) ועד סיום תקופת השינויים של סמסטר א'  (לתלמידי ד"ר עד חודש מיום הרישום) על ידי משלוח פנייה ממוחשבת במערכת "יצירת קשר" באתר "המידע האישי" . 
*סטודנט שהתקבל בסמסטר ב' - רשאי להודיע על ביטול עד סיום תקופת השינויים של סמסטר ב'.                                                 

שימו לב, ניתן לוותר על כל אחד מהשירותים בנפרד.

 

אני מעוניין לוותר על תשלומים הרשות אבל כבר שילמתי אותם (שילמתי את מלוא שכר הלימוד/תשלום מספר 1). מה עושים?

במידה וסטודנט שילם את תשלומי הרשות והודיע על ביטול שירותים אלו במועד - הוא יזוכה באופן הבא:
אם שילם את מלוא שכר הלימוד: לאחר ביטול השירותים, תיווצר לסטודנט יתרת זכות אשר תועבר אליו לחשבון הבנק החל מה-15/12.
אם שילם את תשלום מספר 1: גובה עלות השירותים שיבוטלו, יופחת מסך התשלומים העתידיים.

 

אני לא מעוניין לשלם את תשלומי הרשות. איך אני עושה זאת?

מי שיבחר לשלם את שכר הלימוד באמצעות המידע האישי, הסכומים באפשרויות תשלום אלו כוללים את השירותים.
על כן, ישלם אותם ויזוכה עליהם בהמשך.

באחריות הסטודנט להודיע, בדרכים המקובלות, על ביטול השירות המבוקש.
אי תשלום השירותים בלבד, ללא
שליחת בקשה מסודרת, אינה מהווה הודעה על ביטול השירותים.

 

איך מנצלים את הפיקדון לחיילים משוחררים?

הדרך היחידה לתשלום שכר לימוד מכספי הפיקדון הנה באמצעות שובר, שישלח בדואר.

על מנת לבקש שליחת שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי, יש להיכנס למידע האישי ולבקש משלוח שובר זה. יש לבחור בתשלום מספר 1/ תשלום מלוא שכר הלימוד/ להקיש סכום אחר בהתאם ליתרה הקיימת לכם בפיקדון (לבירור יתרה). השובר יישלח בדואר ישראל לכתובת המעודכנת במידע האישי.

הנחה בגובה 2.5% תינתן למקדימים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עד ה-15.9.19 ללומדים בהיקף של 100% ומעלה (לא כולל תלמידי חשבונאות שנה ד' ותלמידי המכינה הקדם אקדמית). 


מהו המועד האחרון להסדרת תשלום מספר 1?

ניתן לשלם עד ה-15.8.19 או עד ה- 15.9.19 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

 

עד מתי ניתן לשלם כדי לזכות בהנחה?

ההנחה תינתן למשלמים עבור תכנית בהיקף של 100% לפחות, אשר ביצעו תשלום עבור מלוא שכר הלימוד עד ה-15.8.19 או עד ה-15.9.19 בתוספת הפרשי הצמדה אשר ייגבו בתשלום הבא (במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה בחודש זה).

 

האם תשלומי שכר הלימוד בהוראת קבע מתבצעים אוטומטית?

תשלומי שכר הלימוד החל מחודש נובמבר ועד מאי מתבצעים בצורה אוטומטית. סטודנט המבקש לשלם גם את תשלום מספר 1 דרך הוראת הקבע, עליו לסמן את בקשתו לכך באתר המידע האישי.

לאפשרויות פריסת התשלומים בהרשאה בנקאית לחץ/י כאן.

 

מדוע אתר המידע האישי שלי חסום?
ראו פרטים בקישור

 

כיצד ניתן לקבל אישור על גובה שכ"ל?

אישורים על גובה שכ"ל אישי ניתן להוציא רק לאחר קליטת טופס לימודים.
את האישור ניתן להדפיס באופן עצמאי דרך המידע האישי.

 

האם אפשר לאסוף את כרטיס הסטודנט באופן עצמאי מקבלת קהל ביחידה לשכר לימוד ותשלומים?

סטודנט חדש יסמן את אופן האיסוף בעת צירוף התמונה.
במידה ואינך נדרש לעדכן תמונה, עליך לציין זאת בפניה לחידוש כרטיס סטודנט.
תישלח הודעה נוספת כאשר הכרטיס יגיע ליחידה לשכ"ל.
 

אבד לי הכרטיס. כיצד אני מחדש כרטיס סטודנט?

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של אבידה, יש למלא טופס לחידוש כרטיס
הנפקת כרטיס סטודנט חדש בשל אבידה - 50 ₪

לצורך הפקה חוזרת של כרטיס במקרה של גניבה יש למלא טופס לחידוש כרטיס
ובנוסף יש לצרף ולשלוח אישור משטרתי דרך מערכת הפניות